Hardware

Potrošni

 
TELEFAKS ROLE
šifra naziv jamstvo cijena
2009 TELEFAX ROLA 210x30m 0 16,50
2146 TELEFAX ROLA 216x30m 0 13,69
 
BLOKOVI SAMOLJEPLJIVI I RAZNI BLOKOVI
šifra naziv jamstvo cijena
1844 BLOK FORNAX SAMOLJEPLJIVI 75x75mm 100L ŽUTI 0 2,20
23087 BLOK FORNAX SAMOLJEPLJIVI 75x75mm 80L NEON ŽUTA 0 3,25
1006 BLOK FORNAX SAMOLJEPLJIVI KOCKA 75x75 450L NEON 0 13,75
23232 BLOK SAMOLJEPLJIVI ZASTAVICA 25,4x43,2mm 50L 3M.680 CRVENI 0 23,13
23233 BLOK SAMOLJEPLJIVI ZASTAVICA 25,4x43,2mm 50L 3M.680 ZELENI 0 24,05
23236 BLOK SAMOLJEPLJIVI ZASTAVICA 25,4x43,2mm 50L 3M.680 ŽUTI 0 23,13
3579 BLOK SAMOLJEPLJIVI ZASTAVICA 25,4x43,2mm 50L 3M.680-21 PLAVI/LJUBIČASTI 0 23,13
 
TISKANICE I OBRASCI
šifra naziv jamstvo cijena
23037 OBRAZAC OG GRAFIKA I-29C/NCR DOSTAVNICA A5 100L (Š.10299) 0 16,63
23781 OBRAZAC OG GRAFIKA VI-37/NCR UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA (Š 9412) 0 1,23
22992 OBRAZAC OG GRAFIKA I-14/NCR NARUDŽBENICA A4 (Š.2341) 0 20,88
23779 OBRAZAC OG GRAFIKA I-19/NCR POVRATNICA A5 (Š 10302) 0 17,50
23264 OBRAZAC OG GRAFIKA I-2/NCR ISPLATNICA (Š 2344) 0 5,38
23275 OBRAZAC OG GRAFIKA I-21/NCR OTPREMNICA A5 (Š 927) 0 12,38
23516 OBRAZAC OG GRAFIKA I-22A/NCR OTPREMNICA A4 (Š 926) 0 22,50
23265 OBRAZAC OG GRAFIKA I-3/NCR TEMELJNICA A5 (Š 9367) 0 8,75
23279 OBRAZAC OG GRAFIKA I-47/NCR POPIS PREDANOG NOVCA (Š 9375) 0 5,25
26666 OBRAZAC OG GRAFIKA I-505 ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA PDV-P 0 3,38
23270 OBRAZAC OG GRAFIKA I-638/BZ BIANCO ZADUŽNICA (Š 9384) 0 0,91
23278 OBRAZAC OG GRAFIKA I-68AT/NCR GOTOVINSKI RAČUN A6 (I-643/NCR) (Š 9387) 0 5,50
26943 OBRAZAC OG GRAFIKA II-12/C URUDŽBENI ZAPISNIK 150L (Š 12629) 0 55,63
23026 OBRAZAC OG GRAFIKA II-150 OMOT ZA SPISE 115GR. (Š.52006) 0 0,71
23777 OBRAZAC OG GRAFIKA M-1P PRIJAVA O POČETKU OSIGURANJA (Š 10447) 0 0,80
26291 OBRAZAC OG GRAFIKA MPP-1 PRIJAVA PROMJENA PODAT. O STAŽU (š.28839) 0 1,31
26292 OBRAZAC OG GRAFIKA V-398/A UPUTNICA ZA UTVR. RADN SPOSOBNOSTI (Š 24807) 0 2,25
23775 OBRAZAC OG GRAFIKA VI-10 PUTNI RADNI LIST PUTN. MOTOR. VOZILO (Š 10952) 0 24,38
23280 OBRAZAC OG GRAFIKA VI-26 PUTNI RAD. LIST ZA TER. MOTOR. VOZILO (Š 15648) 0 20,26
24684 OBRAZAC OG GRAFIKA VI-55/VP PUTNI RADNI LIST ZA VLASTITE POTREBE 0 2,94
22989 OBRAZAC OG GRAFIKA VII-3/NCR PARAGON BLOK (Š.9416) 0 6,13
27473 OBRAZAC OG GRAFIKA XII-13B KASA BLOK DVODJELNI LJUBIČASTI (Š 15113) 0 2,88
27472 OBRAZAC OG GRAFIKA XII-13B KASA BLOK DVODJELNI SVJ. ZELENI (Š 15113) 0 2,88
23138 OBRAZAC OG GRAFIKA XII-50 KNJIGA ŽALBI (š 10699) 0 60,00
22980 OBRAZAC OG GRAFIKAI-17/NCR IZDATNICA (Š.6281) 0 20,88
 
KUVERTE OBIČNE I JASTUČNE
šifra naziv jamstvo cijena
12088 KUVERTA B5-BB 80G 17,6x25cm PK100 (SREDNJA BIJELA) 0 38,75
15683 KUVERTA B5-N STRIP 176X250MM 90G PK100 (SREDNJA ŽUTA) 0 30,88
12135 KUVERTA FORNAX 1000 BB 90g 23x36cm A4 PK100 (BIJELA) 0 55,00
3539 KUVERTA STIMY 1000-SGŠ 23x36cm "V" KLAPA PK100 (VELIKA ŽUTA) (Š14830) 0 52,50
3540 KUVERTA STIMY ABT LATEX 75g 23x11 cm PK100 (Š 14832) 0 15,28
3541 KUVERTA STIMY ABT PD LATEX 11x23cm PK100 0 18,00
3959 KUVERTA STIMY ABT PL LATEX 75g 11x23cm PK100 0 18,00
3545 KUVERTA STIMY B6-5 LATEX 12,5x17,6cm 75g PK100 (PLAVA) (Š 14833) 0 13,13
5864 KUVERTA STIMY B6-BB LATEX 75g 12,5x17,6cm PK100 (BIJELA) 0 15,19
 
KARTONI PREGRADNI ZA ODLAGANJE
šifra naziv jamstvo cijena
4486 PREGRADA KARTONSKA ESSELTE A4 A-Z KOLOR 20L 100166 0 23,63
16187 PREGRADA KARTONSKA ESSELTE A4 KOLOR 12L 100194 0 12,50
 
OSTALI UREDSKI PAPIRI
šifra naziv jamstvo cijena
21102 PAPIR LIPA MILL TRGOVAČKI A3 KOCKE SAVIJENI PK200 0 27,38
ROVINJ, Naselje Gripole 53/C, tel. 052/803-699, fax 052/830-430 • ZAGREB, Gospodarska ulica 15, Donji Stupnik, tel. 01/6531-230, fax 01/6531-231 • VARAŽDIN, Miroslava Krleže 1, tel. 042/331-177, fax 042/331-149 • RIJEKA, Eugena Kovačića 2, TC Andrea, tel. 051/680-760, fax 051/680-763 • SPLIT, Velebitska 73, Split, tel. 021/262-012, fax 021/262-015 • OSIJEK, Ulica Hrvatske Republike 19/A, tel. 031/210-999